Hướng dẫn kết nối vang - nâng tiếng - đẩy

Hướng dẫn kết nối từ vang xuống nâng tiếng, nâng tiếng xuống đẩy

Kết nối bằng jack canon, dễ dàng 

 

Hướng dẫn kết nối từ vang xuống lọc, lọc xuống đẩy

 

 

Tổng quan nhất về các cắm các thiết bị

 

Giúp các bác dễ kết nối các thiết bị trong dàn âm thanh, quen nguyên tắc cắm 

Viết bình luận