Có thể bạn chưa biết về vang?

Hoàng An |
Vang có vị trí đặc biệt trong dàn karaoke, thường thì các bác đang dùng amply mà tiếng hát chưa được hay, còn...